Všeobecné informácie

Chránená dielňa a chránené pracovisko sú pracoviská zriadené právnickou osobou alebo fyzickou osobou, v ktorých pracuje najmenej 50 % občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 Zákona o zamestnanosti č.139/2008,
ktorí nie sú schopní nájsť si zamestnanie na otvorenom trhu práce, alebo pracoviská, na ktorých sa občania so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 Zákona o zamestnanosti č.139/2008 zaškoľujú alebo pripravujú na prácu a v ktorých
sú pracovné podmienky vrátane nárokov na pracovný výkon prispôsobené zdravotnému stavu občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1. Zákona o zamestnanosti č.139/2008..

Výhody spolupráce

Chránená dielňa AreKont s.r.o. ponúka kvalitné služby spojené komplexným servisom. Uvítame, ak sa rozhodnete spolupracovať s našou spoločnosťou nielen pre potrebu náhradného plnenia.

Čo je pre nás samozrejmosťou:

Zabezpečíme Vám:Vznik spoločnosti bol podporený Európskou úniou a ÚPSVaR v Trenčíne, za čo im patrí naša vďaka.

EU