Prejsť na formulár pre vypracovanie cenovej ponuky.

Jednoduché účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo

Vedenie mzdovej evidencie a spracovanie miezd

Ostatné služby

Výhody externého spracovania účtovníctva (outsourcing)

Zamestnávanie vlastného účtovníka vo firme so sebou prináša nemalé náklady ako napríklad mzdu a odvody za zamestnanca, stravné, nadčasy, dovolenky, prípadnú práceneschopnosť, školenia, vybavenie a údržbu kancelárie a výpočtovej techniky. Ak sa Vám naviac stáva, že v účtovne slabších mesiacoch nemáte účtovníka pracovne vyťaženého, je pre Vás externé spracovanie účtovníctva - outsourcing - ideálnym riešením. Využitím služieb nášho chráneného pracoviska spomenuté náklady ušetríte a platíte iba za služby, ktoré skutočne využijete!

Vzdialenosť dnes už nie je prekážka